مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین


18 خرداد 1395 |
مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین
گروه سایبان - سخت گیری ها برای نمایندگان چند شغله در حالی صورت می گیرد که شغل مدیران عامل شرکت های بیمه باید تنها تصدی مدیریت عاملی شرکت بیمه باشد اما ظاهرا برخی از مدیران توجهی به این موضوع ندارند و در فهرست چند شغله ها از مدیران عامل بیمه های پاسارگاد و البرز قراردارد تا سینا، کارآفرین، رازی، سامان و معلم و ... قرار دارند.

در ماده 43 اساسنامه تلفیقی بیمه مرکزی و بورس و در تبصره 2 آمده است که شغل مدیرعامل بایستی انحصارا تصدی مدیریت عاملی شرکت بیمه باشد . سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستثنی هستند.
به گزارش پایگاه خبری راز پول، بیمه ‌مرکزی چندی پیش ۵ هزار نماینده دوشغله را شناسایی و برای تعیین تکلیف به شرکت‌های بیمه اعلام کرداین اقدام که در راستای اجرای سیاست های نظارتی و طرح ساماندهی شبکه فروش، اطلاعات نمایندگان و کارگزاران بیمه‌ای با دستگاه‌های نظارتی مبادله و دو شغله ها انجام شد، مشخصات بیش از 5 هزار نماینده دو شغله برای تعیین تکلیف به موسسات بیمه ابلاغ شد و شرکت‌های بیمه موظف شدند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح وضعیت این دسته از نمایندگان بیمه اقدام کنند.

اما ظاهرا نظارت بیمه مرکزی صرفا بر نمایندگان دوشغله معطوف است و این نهاد نظارتی اطلاعاتی از برخی مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه ندارد .

بیمه پاسارگاد
معصوم ضمیری مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگاد به فهرست عناوین شغلی خود ریاست هیات مدیره شرکت چکاد توانگری را در سال 1394 اضافه کرده است .موضوع فعالیت این شرکت که وی به نمایندگی از بیمه پاسادگاد در آن حضور دارد خرید، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،خرید سهام و انواع اوراق بهادار برای شرکت،تاسیس یا مشارکت در تاسیس هر نوع شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی،ارائه خدمات تخصصی مشاوره بازرگانی، مدیریتی و انعقاد قرارداد مدیریت منابع برای اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ وام و اعتبارات و ... است . سرمایه این شرکت 30 میلیارد تومان است . در ترکیب هیات مدیره این شرکت نام یکی از نمایندگان شوراي عالی بیمه نیز دیده می شود .

بیمه البرز
سیدرسول تاجدار تنها مدیرعامل و نائب رئیس هيات مدیره بیمه البرز نیست. نامبرده مسئولیت نائب رئیسی شرکت مشاوره و رتبه بندی اعتباری ایران و عضویت در هیات رئیسه موسسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی را برای سه سال از سال 1393نیز عهده دار است .

بیمه سینا
امین شیرکانی عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه سینا یکی از مدیران پرکار صنعت بیمه است که ریاست هیات مدیره شرکت پرگاس انرژی کیان و عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا را هم زمان عهده دار است . نامبرده پیش از این و در سال 94 عضو هیات هم عرض تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد را نیز بر عهده داشته است .

بیمه کارآفرین
عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه کارآفرین به عنوان عضو هیات مدیره شرکت اعتدال گسترپاسارگاد برای دوسال انتخاب شده است . این شرکت در زمینه پخش سراسری داروهای دامی فعال است.

بیمه معلم
محمد ابراهیم تحسیری تنها مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه معلم نیست و نامبرده عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری مدبر آسیا نیز هست. چندی پیش راز پول در خصوص مسئولیت های متعدد یکی دیگر از اعضای هیات مدیره این شرکت مطلبی منتشر کرده بود.

بیمه رازی
یونس مظلومی تنها مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه رازی نیست و نامبرده عضو هیات مدیره شرکت صنعتی جام دارو نیز است .

بیمه سامان
احمدرضا ضرابیه تنها مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه سامان نیست و مسئولیت نائب رئیسی شرکت سهامی خاص سرآمد اندوخته سازان فردا را برعهده دارد . ضرابیه مسئولیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی ایران و غرب را نیز عهده دار است .