بیمه ایران و کسری 616 میلیارد تومانی سرمایه موجود که علنی شد(تکمیلی) » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » سایبان » بیمه ایران و کسری 616 میلیارد تومانی سرمایه موجود که علنی شد(تکمیلی)
 
 

 

سایبان : بیمه ایران و کسری 616 میلیارد تومانی سرمایه موجود که علنی شد(تکمیلی)

 
 

تاریخ انتشار : 20 دي 1393

 
 
بیمه ایران و کسری 616 میلیارد تومانی سرمایه موجود که علنی شد(تکمیلی)

ایران و جهان - نگاه دقیقتر به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه نشان می دهد که بزرگترین بیمه کشور کمبود های میلیاردی در سرمایه موجود دارد .

به گزارش ایران و جهان، شورای عالی بیمه بنابر گزارش اداره كل نظارت مالي، مقرر کرد که وضعيت توانگري مالي موسسات بيمه و توانگري مالي شركتهاي بيمه اطلاع رساني عمومي شود. بر این اساس شركت هاي بيمه که در اجراي مقررات مصوب شورايعالي بيمه (آيين‌نامه شماره ۶۹) موظفند توانگري مالي خود را پس از تصويب صورتهاي مالي سالانه در مجمع عمومي، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال کنند به تازگی سطح توانگری مالی خود را دریافت کرده اند ، اما بيمه مركزي پس از بررسي و كنترل محاسبات ، جزئیات بیشتری از نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه منتشر کرده است .

اطلاعات بیمه مرکزی نشان می دهد که شرکت های بیمه ایران،آسیا،میهن،سینا،نوین ،کوثر،دی و توسعه باید ریسک های خود را تعدیل کنند.
گزارش جدید اذعان دارد که تعداد ۱۶ شركت بيمه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند. نسبت توانگري سطح يك برابر۱۰۰ درصد و بيشتر است. شركت هاي بيمه داراي سطح يك توانگري توانائي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها را دارا هستند.

چهار شركت بيمه در سطح دو توانگري قرار دارند(ایران،آسیا،سینا و نوین)، نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصداست. سطح دو توانگري بدين معناست كه شركت هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد جهت رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت کنند. بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي مي كند و پس از بررسي و تاييد، جهت اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ می کند.

ماده ۸ آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه اذعان دارد که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترميم وضعيت مالي خود را براي ۳ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد. برنامه ترميم وضعيت مالي مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود:

صورت برآورد تفصيلي درآمدها و هزينه ها، ترازنامه و سود و زيان پيش بيني شده، نحوه تامين منابع مالي قابل دسترس جهت پرداخت معوقات و بدهيها با اولويت بيمه گزاران، زمانبندي و اولويت بندي پرداخت معوقات و بدهيها به تفكيك بدهي به بيمه گزاران و ساير بستانكاران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش و نحوه محاسبه ذخاير فني، سياستهاي كلي موسسه بيمه در مورد بيمه اتكايي، سياست پرداخت سود به سهامداران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نحوه كاهش ريسك (بوي?ه ريسكهاي بيمه گري، اعتبار، نقدينگي و بازار)، برنامه ها و اقدامات جهت تقويت ساختار مالي و نقدينگي.

اطلاعات نشان می دهد که شرکت های با سطح توانگری 2 تا 5 با كسري سرمايه موجود مواجه اند و این شرکت ها بايد مجموع ريسك هاي خود را به ميزان كسري مذكور جهت رسيدن به سطح مطلوب توانگري كاهش و يا سرمايه خود را افزايش دهد. بر این اساس بیمه ایران در سطح دو با کسری سرمایه ای بالغ بر 616 میلیارد و 564 میلیون و 300 هزار تومانی مواجه است و نسبت توانگري مالي اعلامي سال ۹۳ این شرکت 82 اعلام شده است .

پس از این شرکت بیمه های دی و توسعه قرار دارند . هرچند که سطح توانگری مالی این دوشرکت 5 عنوان شده اما رقم مورد نیاز افزایش سرمایه شرکت ها کمتر از بیمه ایران است . بر این اساس دی(سطح توانگری 5) با کسری 439 میلیارد و 271 میلیون تومانی و بیمه توسعه(سطح توانگری 5) با کسری 392 میلیارد تومانی مواجه است .هرچند که بیمه مرکزی اذعان می کند که نسبت توانگري مالي شركت بيمه دي توسط بيمه مركزي محاسبه و اين شركت موظف شده است در سال ۱۳۹۳ افزايش سرمايه را عملي کند و افزايش سرمايه اين شركت در مرحله پذيره نويسي قرار دارد،اما نکته حائذ اهمیت اینکه افزایش سرمایه فقط زیان انباشته شرکت را پوشش خواهد داد .

تعداد دو شركت بيمه نيز در سطح سه توانگري قرار دارند(میهن و کوثر).(بين ۵۰ تا ۷۰ درصد). شركت هاي بيمه كه در سطح سه قرار مي گيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي ۲ سال آتي را نيز ارايه دهند. برنامه هاي مذكور بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد. موسسات بيمه سطح چهار توانگري داراي نسبت بين ده تا پنجاه درصد است.
ماده 9آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه اذعان دارد که چنانچه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه حسب نظر بيمه مركزي در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالي آتي (به تفكيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهد. در اين برنامه‌ها موسسه بيمه بايد نشان دهد كه چگونه نسبت توانگري مالي خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد. برنامه افزايش سرمايه مؤسسه بيمه حداقل شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود: صورت گردش وجوه و صورت حساب جامع سرمايه، روشها و منابع تامين سرمايه و هزينه و ريسك هر يك، مبالغ و مدت زمان تامين سرمايه، نحوه و موارد مصرف سرمايه، سياست پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران.

ماده ۱۱آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه اذعان دارد بيمه مركزي پس از دريافت برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه (موضوع مواد ۸، ۹، و ۱۰ اين آيين نامه)، ظرف مدت ۲ ماه آنها را رسيدگي و نتيجه را به موسسات بيمه براي اجرا اعلام مي‌نمايد. موسسه بيمه موظف است گزارش عملكرد برنامه‌هاي مذكور را هر ۳ ماه يكبار به بيمه مركزي ارائه نمايد.

همچنین این آئین نامه در ماده 12 اذعان دارد که موسسه بيمه‌اي كه نسبت توانگري مالي آن طبق اعلام بيمه مركزي در يكي از سطوح ۳ و ۴ باشد علاوه بر اقدامات مذكور در مواد ۸ تا ۱۱ اين آيين نامه بر حسب مورد، موظف است به نحوي كه بيمه مركزي تعيين مي‌كند يك يا تعدادي از اقدامات زير را فوراً به مرحله اجرا درآورد: از پرداخت پاداش به هيات مديره و مديران موسسه بيمه خودداري نمايد، از توزيع بيش از ۱۰ درصد سود (سود قابل توزيع به سهامداران) خودداري نمايد، هزينه‌هاي اداري و عمومي خود را كاهش دهد، از سرمايه‌گذاري درگزينه‌هاي معيني خودداري نموده يا بر مقدار آنها محدوديت اعمال نمايد، روش محاسبه نرخ حق بيمه قراردادهاي بيمه‌اي كه در آينده منعقد مي‌شوند را اصلاح نمايد،عمليات صدور بيمه در بخشي از شعب را كاهش دهد، فعاليتهاي برخي از شعب خود را محدود نمايد،عمليات صدور بيمه در شركتهاي تابعه را كاهش دهد، سهام يا دارايي شركتهاي تابعه را به فروش برساند، از توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌اي در رشته هاي جديد خودداري نمايد، اعضاي هيات مديره و مديران خود را تغيير دهد.

تعداد ۲ شركت بيمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند. نسبت توانگري مالي كمتر از ۱۰ درصد در سطح پنج قرار مي گيرد. شركت هاي بيمه كه در سطح ۵ قرار مي گيرند، فاقد توانگري مالي براي ايفاي تعهدات بوده و بسته به شرايط آنها با محدوديت فعاليت در يك يا چند رشته روبه رو خواهند شد.بیمه ایران و کسری 616 میلیارد تومانی سرمایه موجود که علنی شد(تکمیلی)

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 3815| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

 • نسبت توانگری مالی 18 شرکت بیمه در سال 94 مشخ ...
 • مصوبه جديد شوراي عالي بيمه در مورد مكمل آ ...
 • توانگری مالی 24 شرکت بیمه رسما اعلام شد
 • توانگری مالی 26 شرکت را اینجا ببینید/ توان ...
 • افشای اسامی بیمه هایی که توانایی پرداخت ت ...
 •  
   
   

   
   

  نظرات کاربران (0)

   

   

   

   
   
  ارسال نظر
     
   

  پربازدیدترین

  » امضای رئیس هیات مدیره تائید نشده ذیل صورت های مالی بیمه دی چه می کند؟
  » طبق مصوبه هیات دولت:واحد پول «تومان» و معادل ۱۰ ریال شد/ برنامه های مه ...
  » «مسابقه بزرگ انتخاب شعار جدید بانک سپه» آغاز شد

  طنین

  |

   مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

   چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
   

   در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

  خرید آگاهانه بیمه

  سایر اخبار

  » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
  »
  » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
  »
  » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
  »
  » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
  »
  » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
  »
  » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
  »
  » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
  »
  » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
  »
  » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
  »
  » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
  »
  » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

  نیازمندیها

   

  اپلیکشن اندروئید