پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک » رصد شریان های مالی کشور

ما را از طریق آدرس Razepool@ در تلگرام دنبال کنید » راز پول » پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک
 
 

 

راز پول : پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک

 
 

تاریخ انتشار : 2 آذر 1395

 
 
پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک
گروه بازار پول - رصد برخی بانک ها که با نرخ هاي غير منطقی اقدام به پرداخت سود از طریق صندوق های سرمایه گذاري میکنند نشان می دهد که آن هابه شدت از کمبود منابع مالی ، رشد هزینه ها و پرداخت دیون و فریز منابع مالی رنج می برند. نبود توازن بین مدیریت منابع و مصارف و انتقال ریسک به آینده در سيستم بانکی کشور ریشه دوانده وخطر آن کل نظام مالی، بانکی و اقتصادي کشور را تهدید می کند. پرداخت سود هاي موهوم توسط بانک های که کاملا زیان ده هستند این مهم را به اذهان متصور می کند که این بانک ها با پرداخت سود هاي به ظاهر جذاب فراري روبه جلو براي پنهان کردن ورشکستگی و عمق مشکلات خود دارند.
به گزارش پایگاه خبری راز پول،پس از آنکه شوراي پول و اعتبار اقدام بانک ها و موسسات اعتباري در زمينه تعدیل نرخ هاي سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 5 درصد براي سپرده هاي یک ساله را تایيد و تصویب کرد،گویا برخی صندوق های وابسته به بانک ها چشم شوراي پول و اعتبار را دور دیده و همچنان براي اعطای سود بیش از 20درصد به مشتریان اصرار دارند چنانچه مصداق آن را می توان در سودهای 21 تا 24درصد صندوق های یکم یا طرح های متنوع برخی موسسات اعتباری دارای مجوز هم مشاهده کرد.

بررسی ها نشان می دهد که پرداخت سودهاي غير متعارف در فضاي رکودي حاکم بر اقتصاد نشانه رقابتی غير سالم براي جذب سپرده و تامین نقدینگی و تائیدی برساختار معیوب نظام بانکی است. این در حالی است که برخی از بانک ها نسبت سپرده هاي جذب شده ، تسهيلات پرداختی و نرخ رشد آن ها آمارهاي خاص و حتی نامعقولی را گزارش می کنند که نشان از ریسک تحميلی این بانک ها به صاحبان سهام خود دارد. این بانک ها عمدتا کفایت سرمایه کمتر از 4 و حتی نزدیک به صفر دارند که خود گویاي واقعیت تلخ عملکرد و ریسک هاي این بانک ها است .

در هر حال بانک هایی که با نرخ هاي غير منطقی اقدام به پرداخت سود از طریق صندوق های سرمایه گذاري مبادرت میکنند اگر همواره رصد شوند خواهيم دریافت این دسته از بانک ها به شدت از کمبود منابع مالی ، رشد قابل توجه هزینه ها و پرداخت دیون و فریز منابع مالی رنج می برند. نبود توازن بین مدیریت منابع و مصارف و انتقال ریسک به آینده در سيستم بانکی کشور ریشه دوانده و خطر آن کل نظام مالی، بانکی و اقتصادي کشور را تهدید می کند. پرداخت سود هاي موهوم توسط بانک های که کاملا زیان ده هستند این مهم را به اذهان متصور می کند که این بانک ها با پرداخت سود هاي به ظاهر جذاب فراري روبه جلو براي پنهان کردن ورشکستگی و عمق مشکلات خود دارند.

در ادامه نگاهی به نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص، نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده ها ،مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی و ذخیره تسهیلات و مطالبات به تسهیلات اعطایی برخی بانک های خصوصی تا پایان مرداد 95 خواهیم داشت.

پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک

بانک اقتصاد نوین تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه:288 هزار و 146میلیارد ریال/ سپرده اشخاص:336 هزارو 444 میلیارد ریال
بانک انصار تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه:169 هزار و 359 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 204 هزارو 990 میلیارد ریال
بانک ایران زمین تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 19 هزار و 521 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 123 هزارو 466 میلیارد ریال
بانک انصار تا شهریور ماه 1395 بالغ بر 169 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و بالغ بر 222 هزار میلیارد ریال سپرده داشته است. بانک در شش ماهه اول امسال در پرداخت تسهيلات نسبت به پایان سال 94 رشد 7 درصدی و در جذب سپرده رشد10 درصدی داشته است .بیش از 12 درصد سپرده هاي جذب شده سپرده پس انداز است که براي بانک نکته مهم در تامین منابع ارزان قيمت است.
بانک ایران زمین در عملکرد خرداد خود توانسته سود خالص 5 را محقق کند این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل و در مدیریت گذشته این بانک در همین مدت زیان پوشش داده بود ، دليل این رشد افزایش سود حاصل از سرمایه گذاري و سپرده گذاري ها است .
پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک


بانک آینده تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 116 هزار و 593 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 556 هزارو 620 میلیارد ریال
بانک پارسیان تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 443 هزار و 242 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 516 هزارو 550 میلیارد ریال
بانک پاسارگاد تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 417 هزار و 944 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 468 هزارو 58 میلیارد ریال
بانک پارسيان تا خرداد ماه 1395 بالغ بر 403 هزار میلیارد ریال تسهيلات پرداخته کرده و بالغ بر 518هزار میلیارد ریال جذب سپرده عمدتا مدت دار داشته است .

پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک

موسسه توسعه: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 5 هزار و 423 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 22 هزارو 43 میلیارد ریال
بانک دی: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 86 هزار و 872 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 206 هزارو 418 میلیارد ریال
بانک سامان: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 137 هزار و 187 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 217 هزارو 4 میلیارد ریال
بانک دی تا خرداد ماه 1395 96 هزار ميليارد ریال تسهيلات پرداخته کرده و بالغ بر 183 هزار میلیارد ریال اقدام به جذب سپرده عمدتا مدت دار کرده است که نسبت بالاي سپرده جذب شده به تسهيلات اعطایی می تواند به ریسک بانک بیافزاید، گفتنی است بانک در سه ماهه اول سال در پرداخت تسهیلات نسبت به پایان سال 94 رشد 22 درصدی و در جذب سپرده رشد 9 درصدی داشته است .
بانک سامان تا خرداد مال امسال بالغ بر 128 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است و بالغ بر 215 هزار میلیارد ریال اقدام به جذب سپرده عمدتا مدت دار کرده است که نسبت بالای سپرده جذب شده به تسهیلات اعطایی می تواند به ریسک بانک بیافزاید. بانک در سه ماهه اول سال در پرداخت تسهیلات رشد یک درصدی و در جذب سپرده رشد2 درصدی داشته است.

پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک

بانک سرمایه: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 97 هزار و 475 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 173 هزارو 28 میلیارد ریال
بانک سینا: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 108 هزار و 958 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 139 هزارو 99 میلیارد ریال
بانک کارآفرین: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 89 هزار و 612 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 101 هزارو 552 میلیارد ریال
بانک سینا نسبت سپرده جذب شده به تسهيلات پرداختی اش در شش ماهه امسال به 1.3است و در مقابل 150 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده بیش از 103 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به پایان سال 94 تسهیلات پرداختی 11 درصدو سپرده های جذب شده یک درصد افزایش دارد.
بانک کارآفرین تا خرداد ماه امسال بالغ بر87 هزار میلیارد ریال تسهيلات پرداخته کرده و بالغ بر 104 هزارمیلیارد ریال اقدام به جذب سپرده عمدتا مدت دار کرده است. گفتنی است بانک در سه ماهه اول در پرداخت تسهيلات نسبت به پایان سال 94 رشد 7 درصدی و در جذب سپرده رشد 14 درصدی داشته است.

پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک


بانک گردشگری: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 48 هزار و 528 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 126 هزارو 199 میلیارد ریال
بانک خاورمیانه: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 46 هزار و 944 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 44 هزارو 572 میلیارد ریال
بانک حکمت ایرانیان: تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد ماه: 18 هزار و 111 میلیارد ریال/ سپرده اشخاص 28 هزارو 928 میلیارد ریال


پرداخت سودهای موهوم در برخی بانکهای زیان ده/بررسی 5 نسبت مهم در17 بانک

بانک حکمت ایرانیان تا خرداد ماه امسال بالغ بر 18 هزار میلیارد ریال تسهيلات پرداخته کرده و بالغ بر 31 هزارمیلیارد ریال اقدام به جذب سپرده عمدتا مدت دار کرده است. گفتنی است بانک در سه ماهه اول در پرداخت تسهيلات نسبت به پایان سال 94 رشد 18 درصدی و در جذب سپرده رشد 11 درصدی داشته است.

 
 

 

 Share  | نسخه چاپی| مجموع امتیازات  : 441| 
 
 

اخبار مرتبط :

 
 

 

 • جزئیات بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاو ...
 • بانک های 16 استان در وضعیت قرمز پرداخت تسه ...
 • جمع آوری 70 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ...
 • نرخ سود سپرده ها وتسهیلات دربانک رفاه تغی ...
 • اطلاعیه شماره 6: افزایش سقف بازپرداخت وجو ...
 •  
   
   

   
   

  نظرات کاربران (0)

   

   

   

   
   
  ارسال نظر
     
   

  پربازدیدترین

  » یک بانک مجاز متولی موسسه «آرمان»می‌شود
  » پرداخت های میلیاردی موسی الرضا به یک شخص در بیمه میهن
  » دو کارگزار اثرگذار در زمان مدیریت «مظلومی» در بیمه رازی را بشناسید/ه ...
  » ضرب الاجل بورسی برای ارائه صورت های مالی بانک ها و بیمه ها بر اساس است ...
  » افشای جزییات جدید پرونده تخلفات بابک زنجانی/ شخصی که در راس یک دستگا ...
  » منابع مالی بانک شهر در اختیار عمران و آبادانی شهرها قرار دارد

  طنین

  |

   مدیران عامل چند شغله صنعت بیمه - 1/ از البرز و پاسارگاد تا سامان،سینا، رازی و کارآفرین

   چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟
   

   در جدال جذب سپرده های بانکی کدام بانک ها رشد بیشتری داشتند؟

  خرید آگاهانه بیمه

  سایر اخبار

  » تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
  »
  » کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی شود
  »
  » چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
  »
  » چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
  »
  » چه نوع معامله ای از نظر قانون، معامله ربوی است و مجازات آن چیست؟
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت کیفری نخواهد شد
  »
  » چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
  »
  » پرداخت خسارت تصادف درصورت امتناع بیمه، بعهده کیست؟
  »
  » ورّاث می‌توانند پیگیر معاملاتی که بدون شرایط قانونی انجام شده، بشوند/
  »
  » بانک های ملی و ملت تسهیلات یک میلیون تومانی به ودیعه گذاران عمره پرداخت می کنند
  »
  » سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک
  »
  » مهلت اقدام علیه صادرکننده چک برگشتی تا چه زمانی است؟
  »
  » دیه ستون فقرات و نخاع چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » دیه دنده و ترقوه چگونه محاسبه می‌شود؟
  »
  » آیا خریدارِ "مال غیر" هم ضامن است؟

  نیازمندیها

   

  اپلیکشن اندروئید